przekładnia planetarna seria AT-FH/ATB-FH

 

  • Moment wyjściowy

T2N : 12 Nm - 3200 Nm

  • Przełożenia

1-stopniowa : 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
2-stopniowa : 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 35 / 50
3-stopniowa : 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 350 / 500

  • Luzy

1-stopniowa : < 6 arcmin
2-stopniowa : < 8 arcmin
3-stopniowa : < 10 arcmin

  • Wysoka sprawność

1-stopniowa : > 98%
2-stopniowa : > 94%
3-stopniowa : > 94%

  • Łatwy montaż
  • Niski poziom hałasu
  • Zwarta konstrukcja
  • Seria ATB wykonana jest ze stali konstrukcyjnej

*Seria ATB ma taką samą specyfikację oraz wymiary jak seria AT.

Seria AT-FH


 

Model nr ilość stopni Przełożenie(1) AT065FL
AT065FL1
AT065FH
AT065FC
AT065FR1
AT075FL
AT075FL1
AT075FH
AT075FC
AT075FR1
AT090FL
AT090FL1
AT090FH
AT090FC
AT090FR1
AT110FL
AT110FL1
AT110FH
AT110FC
AT110FR1
AT140FL
AT140FL1
AT140FH
AT140FC
AT140FR1
AT170FL
AT170FL1
AT170FH
AT170FC
AT170FR1
AT210FL
AT210FL1
AT210FH
AT210FC
AT210FR1
AT240FL
AT240FL1
AT240FH
AT240FC
AT240FR1
AT280FL
AT280FL1
AT280FH
AT280FC
AT280FR1
Nominalny moment wyjściowy T2N Nm 1 1 25 45 78 150 360 585 1300 2150 3200
1,5 25 45 78 150 360 585 1300 2150 3200
2 24 42 68 150 330 544 1220 2010 3050
3 18 33 54 120 270 450 1020 1650 2850
4 13 28 48 100 224 376 860 1410 2300
5 12 25 40 85 196 320 740 1210 2000
2 7 12 12 33 91 91 91 195 358 358
10 24 28 68 150 208 208 430 846 846
15 18 33 54 120 270 312 645 1269 1269
20 13 28 48 10 224 376 860 1410 1692
25 12 25 40 85 196 320 740 1210 2000
35 12 25 40 85 196 320 740 1210 1790
50 12 25 40 85 196 320 740 1210 1465
3 75 - - - 120 210 312 585 1269 1269
100 - - - 100 224 376 780 1410 1692
125 - - - 85 196 320 740 1210 2000
150 - - - 120 135 312 390 975 975
200 - - - 100 180 376 520 1300 1300
250 - - - 85 196 320 650 1210 1625
350 - - - 85 196 320 740 1210 1790
500 - - - 85 196 320 740 1210 145
Maks. Moment przyśpieszenia Nm 1,2,3 1 -500 1.5 x Nominalnego momentu wyjściowego
Maks. Prędkość wejściowa obr./min 1  1 - 5 7500 6500 5500 4500 3500 3000 2200 2000 1700
2 7 - 50 8000 8000 6000 6000 6000 6000 4800 3600 3600
3 75 - 500 - - - 8000 8000 6000 6000 6000 6000
Luz (2) arcmin 1 1 - 5 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6
2 7 - 50 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8 ≤8
3 75 - 500 - - - ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
Maks. Obciążenie promieniowe na
wyjściu d2 F2rB(3)
N 1,2,3 1 - 500 900 1100 1700 2700 4800 6600 11500 16000 18000
Maks. Obciążenie osiowe na
wyjściu d2F2aB(3)
N 1,2,3 1 - 500 450 550 850 1350 2400 3300 5750 8500 9000
Sprawność % 1 1 - 5 ≥98%
2,3 7- 500 ≥94%
Temperatura pracy °C 1,2,3 1 - 500 -10 °C - 90  °C
Smarowanie   1,2,3 1 - 500 Syntetyczny olej przekładniowy
Poziom hałasu(4) dB (A) 1,2,3 1 - 500 ≤71 ≤72 ≤76 ≤77 ≤78 ≤79 ≤81 ≤83 ≤84

*Seria ATB ma taką samą specyfikację oraz wymiary jak seria AT.

1. Przełożenie (i = Nwejścia / Nwyjścia)

 2. Luz mierzony przy 2% wartości momentu nominalnego T2N

3. Wał wyjściowy obciążony centralnie prędkością n1B.

 4. Wartości mierzone dla przekładni o i=5, nie obciążonej przy prędkości 1500obr/min lub nominalnej prędkości wejściowej dla większych rozmiarów. Przy niższym współczynniku i / lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być od 3 do 5 dB wyższy.

Seria AT-FH / ATB-FH, 1 - stopniowa, przełożenie 1 - 5 :

*Seria ATB ma taką samą specyfikację oraz wymiary jak seria AT.

Wymiary AT065FH AT075FH AT090FH AT110FH AT140FH AT170FH AT210FH AT240FH AT280FH
D1 M4 M6 M6 M8 M10 M12 M16 M16 M16
D2 H7 13,00 14,00 18,00 22 32,00 40,00 50 55 60
D4 h7 63,00 73,00 88,00 108 135,00 165,00 205 235 275
D5 31,00 35,00 43,00 53 68,00 83,00 104 124 144
D7 21,00 22,00 28,00 33 47,00 55,00 75 85 110
D12 62,00 72,00 86,00 106 104,00 128,00 160 180 200
D14 h7 63,00 73,00 88,00 108 135,00 165,00 205 235 275
D15 62.9 72.9 87,00 107 105,00 130,00 158 178 198
L1 65,00 75,00 90,00 110 140,00 170,00 210 240 280
L3 13,00 14,50 15,00 15 15,00 15,00 20 25 25
L4 2,00 2,00 2,00 2 2,00 2,00 2 2 2
L7 47.5 54,00 62,00 72 87,00 102,00 127 147 167
L11 27,00 30,00 36,00 44 55,00 67,00 85 95 110
L13 13,00 15,00 15,00 15 15,00 15,00 20 25 25
L21 49,00 60.5 63,00 69.5 85.5 95,00 130 144.5 135
L22 81.5 98,00 108,00 124.5 155.5 180,00 235 264.5 275
L23 40,00 47,00 52,00 53 70,00 80,00 95 115 115
L24 30,00 32,00 35,00 35 50,00 55,00 65 80 80
C1 46,00 70,00 100,00 100 130,00 165,00 215 215 235
C2 M4 M5 M6 M6 M8 M10 M12 M12 M12
C3 ≤11 / ≤1210 ≤14 / ≤15.875 / ≤1610 ≤19 ≤24 ≤32 ≤38 ≤42 ≤48 ≤55
C4 30,00 34,00 40,00 40 50,00 60,00 85 85 116
C5 30,00 50,00 80,00 80 110,00 130,00 180 180 200
C6 3,5 8,00 4,00 4 5,00 6,00 6 6 6
C7 42,00 60,00 90,00 90 115,00 142,00 190 190 220
C8 19,5 19,00 17,00 17 19,50 22,50 29 29 63
C9 133.5 154.5 170,00 196.5 245,00 287.5 369 413.5 478
C10 13.25 13,50 10,75 10,75 13,00 15,00 20.75 20.75 53.5
B3P9 5,00 5,00 6,00 6 10,00 12,00 14 16 18
H3 15,3 16,30 20,80 24,8 35.3 43.3 53.8 59.3 64.4
 

Wymiary C1-C9 są zależne od silnika. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX bądź do sekcji DESIGN TOOL.

Seria AT-FH / ATB-FH, 2 - stopniowa, przełożenie 7 - 50:

 

 

 

*Seria ATB ma taką samą specyfikację oraz wymiary jak seria AT.

 

 

 

Wymiary AT065FH AT075FH AT090FH AT110FH AT140FH AT170FH AT210FH AT240FH AT280FH
D1 M4 M6 M6 M8 M10 M12 M16 M16 M16
D2 H7 13 14 18 22 32 40 50 55 60
D4 h7 63 73 88 108 135 165 205 235 275
D5 31 35 43 53 68 83 104 124 144
D7 21 22 28 33 47 55 75 85 110
D12 62 72 86 106 104 128 160 180 200
D14 h7 63 73 88 108 135 165 205 235 275
D15 62.9 72.9 87 107 106 130 158 178 198
L1 65 75 90 110 140 170 210 240 280
L3 13 14,5 15 15 15 15 20 25 25
L4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L7 47.5 54 62 72 87 102 127 147 167
L11 27 30 36 44 55 67 85 95 110
L13 13 15 15 15 15 15 20 25 25
L21 75 84.5 99 122 144.5 157.5 206.5 239 248
L22 107.5 122 144 177 214.5 242.5 311.5 359 388
L23 40 47 52 53 70 80 95 115 115
L24 30 32 35 35 50 55 65 80 80
C11 46 46 70 100 100 100 130 165 165
C21 M4 M4 M5 M6 M6 M6 M8 M10 M10
C31 ≤12 ≤12 ≤16 ≤24 ≤24 ≤24 ≤32 ≤38 ≤38
C41 30 30 34 40 40 40 50 60 60
C51 30 30 50 80 80 80 110 130 130
C61 3,5 3,5 8 4 4 4 5 6 6
C71 42 42 60 92 92 92 115 142 142
C81 21,5 21,5 21,5 20 20 20 24 31 31
C91 161.5 181 210.5 252 304.5 347.5 440.5 510 559
C101 14,5 14,5 15,5 13 13 13 16 21 21
B3 P9 5 5 6 6 10 12 14 16 18
H3 15,3 16,3 20,8 24,8 35.3 43.3 53.8 59.3 64.4
 

1. Wymiary C1-C9 są zależne od silnika. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX bądź do sekcji DESIGN TOOL.

Seria AT-FH / ATB-FH, 3 - stopniowa, przełożenie 75 - 500

 

*Seria ATB ma taką samą specyfikację oraz wymiary jak seria AT.

 

Wymiary AT110FH AT140FH AT170FH AT210FH AT240FH AT280FH
D1 M8 M10 M12 M16 M16 M16
D2 H7 22 32 40 50 55 60
D4 h7 108 135 165 205 235 275
D5 53 68 83 104 124 144
D7 33 47 55 75 85 110
D12 106 104 128 160 180 200
D14 h7 108 135 165 205 235 275
D15 107 106 130 158 178 198
L1 110 140 170 210 240 280
L3 15 15 15 20 25 25
L4 2 2 2 2 2 2
L7 72 87 102 127 147 167
L11 44 55 67 85 95 110
L13 15 15 15 20 25 25
L21 136.5 159.5 183.5 226 269 278
L22 191.5 229.5 268.5 331 389 418
L23 53 70 80 95 115 115
L24 35 50 55 65 80 80
C11 46 46 70 70 100 100
C21 M4 M4 M5 M5 M6 M6
C31 ≤12 ≤12 ≤16 ≤16 ≤24 ≤24
C41 30 30 34 34 40 40
C51 30 30 50 50 80 80
C61 3,5 3,5 8 8 4 4
C71 42 42 60 60 92

1. Wymiary C1-C7 są zależne od silnika. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX bądź w sekcji DESIGN TOOL.

Pliki do pobrania

Katalog serii AT-ATB
Instrukcja montażu
DesignTool

DesignTool

Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .

37 lat doświadczenia
35 oddziałów na świecie
ponad 20700 zadowolonych klientów