przekładnia planetarna Seria APK
 

  •     Moment wyjściowy

T2N : 192 Nm - 18,715 Nm
 

  •     Przełożenia

2-stopniowa : 16 / 20 / 22 / 27.5 / 28 / 38.5 / 40 / 55

3-stopniowa : 64 / 88 / 100 / 110 / 137.5 / 140 / 154 / 160 / 200 / 220 / 280 / 385

4-stopniowa : 400 / 440 / 500 / 550 / 700 / 770 / 1000 / 1078 / 1400 / 1540 / 1600 / 2000 / 2695 / 2800 / 3850 / 4000 / 5500
 

  •     Luzy

2-stopniowa : < 2arcmin

3-stopniowa : < 2arcmin

4-stopniowa : < 2arcmin

  •     Wysoka sprawność

2-stopniowa : > 94%

3-stopniowa : > 92%

4-stopniowa : > 90%

  •     Kołnierzowe złącze
  •     Pasuje do mechanizmów zębatkowych
Seria APK

 

Model Nr Stopień Przełożenie(1) APK 090
APCK 090
APK 110
APCK 110
APK 140
APCK 140
APK 200
APCK 200
APK 255
APCK 255
APK 285
APCK 285
APK 355
APCK 355
APK 450
APCK 450
Wyjściowy moment nominalny T2N Nm 2 16 255 528 848 1,800 2,015 3,935 - -
20 255 528 848 1,800 2,015 3,935 - -
22 245 465 780 1,740 2,685 4,815 8,670 -
27.5 245 465 785 1,750 2,700 4,840 8,720 -
28 240 480 848 1,800 1,872 3,600 - -
38.5 245 470 795 1,770 2,574 4,885 8,795 -
40 192 408 816 1,725 1,728 2,880 - -
55 250 475 805 1,785 2,376 3,790 7,260 -
3 64 - 565 845 2,080 3,220 5,815 - -
88 - 480 815 1,800 2,185 4,970 8,910 17,020
100 - 565 845 2,105 3,260 5,815 - -
110 - 480 820 1,810 2,800 4,990 8,950 17,105
137.5 - 480 825 1,820 2,815 5,020 8,995 17,190
140 - 565 840 2,125 3,285 5,815 - -
154 - 485 825 1,825 2,820 5,035 8,580 16,500
160 - 565 845 2,130 3,295 5,760 - -
200 - 565 845 2,145 3,315 5,815 - -
220 - 490 835 1,840 2,850 5,070 7,920 13,200
280 - 540 845 2,160 3,345 5,815 - -
385 - 495 850 1,845 2,890 5,130 9,195 17,565
4 400 - 565 845 2,155 3,320 5,815 - -
440 - 450 835 1,840 2,840 5,060 9,070 17,335
500 - 565 845 2,165 3,340 5,815 - -
550 - 490 845 1,860 2,870 5,110 9,155 17,485
700 - 590 995 2,185 3,370 6,195 - -
770   495 850 1,870 2,895 5,150 9,225 17,600
1000 - 565 810 2,205 3,400 5,815 - -
1078 - 500 860 1,890 2,920 5,180 8,580 16,500
1400 - 540 845 2,220 3,430 5,815 - -
1540 - 500 870 1,910 2,945 5,220 7,920 13,200
1600 - 565 845 2,225 3,435 5,760 - -
2000 - 565 810 2,240 3,455 5,815 - -
2695 - 510 880 1,935 2,980 5,275 9,440 18,015
2800 - 540 845 2,225 3,480 5,815 - -
3850 - 510 980 1,610 2,995 5,365 9,585 18,245
4000 - 225 650 1,840 3,515 5,815 - -
5500 - 315 895 1,980 3,110 5,515 9,825 18,715
Przeciążeniowy moment krytyczny T2NOT Nm 2,3,4 16~5,500 2 razy T2N
Max. Moment przyspieszenia T2B Nm 2,3,4 16~5,500 1.5 razy T 2N
Moment bez obciążenia(2) Nm 2 16~55 1.3 2 3.1 6 13 16 20 -
3 64~385 - 1.4 2.4 4.6 7 8.5 10.5 13
4 400~5,500 - 0.2 0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 2.5
Luz(3) arcmin 2,3,4 16~5,500 ≤ 2
Sztywność na skręcanie Nm/arcmin 2 16~55 27 56 112 389 642 1,275 2,500 -
3 64~385 - 56 112 389 642 1,275 2,500 5,100
4 400~5,500 - 45 85 310 535 1,050 1,700 2,700
Nominalna prędkość wejściowa n1N rpm 2 16~55 3,000 2,800 2,700 2,200 2,100 2,000 1,600 -
3 64~385 - 3,000 2,800 2,700 2,200 2,100 2,100 2,000
4 400~5,500 - 5,500 4,600 4,600 4,000 3,700 3,700 3,400
Max. Prędkość wejściowa n1B rpm 2 16~55 6,000 6,000 4,500 4,500 4,000 3,000 2,500 -
3 64~385 - 6,000 6,000 4,500 4,500 4,000 4,000 3,000
4 400~5,500 - 7,000 7,000 7,000 6,000 5,500 5,500 5,000
Max.obciążenie osiowe F2a(4) N 2,3,4 16~5,500 2,220 4,070 8,530 17,000 26,900 39,200 101,500 143,700
Max.moment gnący M (4) Nm 2,3,4 16~5,500 280 480 1,310 3,530 5,920 9,230 29,100 63,300
Temperatura pracy º C 1,2,3 4~400 -10º C~ 90º C
Poziom ochrony   1,2,3 4~400 IP65
Smarowanie   1,2,3 4~400 Synthetic lubrication grease
Pozycja zamocowania   1,2,3 4~400 All directions
Hałas(2) dB(A) 2,3,4 16~5,500 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 72 ≤ 74 ≤ 76
Sprawność % 2 16~55 ≥ 94%
3 64~385 ≥ 92%
4 400~5,500 ≥ 90%

(1) Przełożenie (i =Nin / Nout ).

(2) Wartości dB mierzone są przy przełożeniu 55 (2-stopniowej), 385 (3-stopniowej) lub 5,500 (4-stopniowej), bez obciążenia przy 3000 obr/min.

lub przy nominalnej prędkości wejściowej przy większych rozmiarach.

Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być 3 - 5 dB wyższy

(3) Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N

(4) Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min.

(5) Nie zaleca się pracy ciągłej

 

Seria APK; 2-stopniowa, przełożenie i = 16~55:

 

Wymiary APK 090 APK 110 APK 140 APK 200 APK 255 APK 285 APK 355
D1 H7 31,5 40 50 80 100 100 120
D2 50 63 80 125 140 160 200
D3 h7 63 80 100 160 180 200 250
D4 h7 90 110 140 200 255 285 355
D5 109 135 168 233 280 310 385
D6 x Skok x Głębokość M6x1Px11 M8x1.25Px12 M8x1.25Px15 M10x1.5Px20 M16x2Px25 M24x3Px37 M24x3Px32
D7 120 147 180 249.5 302 332 415
D8 5.5 5.5 6.6 9 13.5 13.5 17.5
D9 92 116 163 210 210 255 300
L1 15 15 15 16 16 16 35
L2 30 29 38 50 66 75 80
L3 7 7 7.5 8.5 13.5 16.5 20
L4 7 8 10 12 18 20 45
L5 13 17 25 31 31 36 43
L6 90.5 114 147.5 175 191.5 249.5 290
L7 53 68.3 89 115 115 131 165
L8 173.5 211.3 274.5 340 372.5 455.5 535
L9 114.5 129 173.5 228 228 265.5 294.5
X w stopniach 30 30 22.5 22.5 24 26 22.5
Y w stopniach 30 30 22.5 22.5 24 26 22.5
Z 12 12 16 16 12 12 16
U w stopniach 22.5 22,5 15 15 11.25 11.25 15
W 16 16 24 24 32 32 24

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

Seria APK; 3-stopniowa, przełożenie i = 64~385:

 

Wymiary APK 110 APK 140 APK 200 APK 255 APK 285 APK 355 APK 450
D1 H7 40 50 80 100 100 120 155
D2 63 80 125 140 160 200 250
D3 h7 80 100 160 180 200 250 315
D4 h7 110 140 200 255 285 355 450
D5 135 168 233 280 310 385 490
D6 x Skok x Głębokość M8x1.25Px12 M8x1.25Px15 M10x1.5Px20 M16x2Px25 M24x3Px37 M24x3Px32 M30x3.5Px40
D7 147 180 249.5 302 332 415 530
D8 5.5 6.6 9 13.5 13.5 17.5 22
D9 94 116 163 210 210 210 255
L1 15 15 16 16 16 35 24
L2 29 38 50 66 75 80 85
L3 7 7.5 8.5 13.5 16.5 20 20
L4 8 10 12 18 20 45 60
L5 13 17 25 31 31 31 36
L6 132 164 216.5 254.5 300 332 447.5
L7 53 68.3 89 115 115 115 131
L8 214 270.3 355.5 435.5 490 527 663.5
L9 114.5 129 173.5 228 228 228 265.5
X w stopniach 30 22.5 22.5 24 26 22.5 30
Y w stopniach 30 22.5 22.5 24 26 22.5 30
Z 12 16 16 12 12 16 12
U w stopniach 22.5 15 15 11.25 11.25 15 15
W 16 24 24 32 32 24 24

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

Seria APK; 3-stopniowa, przełożenie i = 400~5,500:

 

Wymiary APK 110 APK 140 APK 200 APK 255 APK 285 APK 355 APK 450
D1 H7 40 50 80 100 100 120 155
D2 63 80 125 140 160 200 250
D3 h7 80 100 160 180 200 250 315
D4 h7 110 140 200 255 285 355 450
D5 135 168 233 280 310 385 490
D6 x Skok x Głębokość M8x1.25Px12 M8x1.25Px15 M10x1.5Px20 M16x2Px25 M24x3Px37 M24x3Px32 M30x3.5Px40
D7 147 180 249.5 302 332 415 530
D8 5.5 6.6 9 13.5 13.5 17.5 22
D9 94 116 163 210 210 210 255
L1 15 15 16 16 16 35 24
L2 29 38 50 66 75 80 85
L3 7 7.5 8.5 13.5 16.5 20 20
L4 8 10 12 18 20 45 60
L5 13 17 25 31 31 31 36
L6 132 164 216.5 254.5 300 332 447.5
L7 53 68.3 89 115 115 115 131
L8 214 270.3 355.5 435.5 490 527 663.5
L9 114.5 129 173.5 228 228 228 265.5
X w stopniach 30 22.5 22.5 24 26 22.5 30
Y w stopniach 30 22.5 22.5 24 26 22.5 30
Z 12 16 16 12 12 16 12
U w stopniach 22.5 15 15 11.25 11.25 15 15
W 16 24 24 32 32 24 24

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

Pliki do pobrania

Katalog serii AP
Instrukcja montażu
DesignTool

DesignTool

Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .

37 lat doświadczenia
35 oddziałów na świecie
ponad 20700 zadowolonych klientów