przekładnia planetarna Seria APCK
 

  •     Moment wyjściowy

T2N : 192 Nm - 18,715 Nm
 

  •     Przełożenia

2-stopniowa : 16 / 20 / 22 / 27.5 / 28 / 38.5 / 40 / 55

3-stopniowa : 64 / 88 / 100 / 110 / 137.5 / 140 / 154 / 160 / 200 / 220 / 280 / 385

4-stopniowa : 400 / 440 / 500 / 550 / 700 / 770 / 1000 / 1078 / 1400 / 1540 / 1600 / 2000 / 2695 / 2800 / 3850 / 4000 / 5500
 

  •     Luzy

2-stopniowa : < 2arcmin

3-stopniowa : < 2arcmin

4-stopniowa : < 2arcmin

  •     Wysoka sprawność

2-stopniowa : > 94%

3-stopniowa : > 92%

4-stopniowa : > 90%

  •     Pasuje do mechanizmów zębatkowych
Seria APCK

 

Model Nr Stopień Przełożenie(1) APK 090
APCK 090
APK 110
APCK 110
APK 140
APCK 140
APK 200
APCK 200
APK 255
APCK 255
APK 285
APCK 285
APK 355
APCK 355
APK 450
APCK 450
Wyjściowy moment nominalny T2N Nm 2 16 255 528 848 1,800 2,015 3,935 - -
20 255 528 848 1,800 2,015 3,935 - -
22 245 465 780 1,740 2,685 4,815 8,670 -
27.5 245 465 785 1,750 2,700 4,840 8,720 -
28 240 480 848 1,800 1,872 3,600 - -
38.5 245 470 795 1,770 2,574 4,885 8,795 -
40 192 408 816 1,725 1,728 2,880 - -
55 250 475 805 1,785 2,376 3,790 7,260 -
3 64 - 565 845 2,080 3,220 5,815 - -
88 - 480 815 1,800 2,185 4,970 8,910 17,020
100 - 565 845 2,105 3,260 5,815 - -
110 - 480 820 1,810 2,800 4,990 8,950 17,105
137.5 - 480 825 1,820 2,815 5,020 8,995 17,190
140 - 565 840 2,125 3,285 5,815 - -
154 - 485 825 1,825 2,820 5,035 8,580 16,500
160 - 565 845 2,130 3,295 5,760 - -
200 - 565 845 2,145 3,315 5,815 - -
220 - 490 835 1,840 2,850 5,070 7,920 13,200
280 - 540 845 2,160 3,345 5,815 - -
385 - 495 850 1,845 2,890 5,130 9,195 17,565
4 400 - 565 845 2,155 3,320 5,815 - -
440 - 450 835 1,840 2,840 5,060 9,070 17,335
500 - 565 845 2,165 3,340 5,815 - -
550 - 490 845 1,860 2,870 5,110 9,155 17,485
700 - 590 995 2,185 3,370 6,195 - -
770   495 850 1,870 2,895 5,150 9,225 17,600
1000 - 565 810 2,205 3,400 5,815 - -
1078 - 500 860 1,890 2,920 5,180 8,580 16,500
1400 - 540 845 2,220 3,430 5,815 - -
1540 - 500 870 1,910 2,945 5,220 7,920 13,200
1600 - 565 845 2,225 3,435 5,760 - -
2000 - 565 810 2,240 3,455 5,815 - -
2695 - 510 880 1,935 2,980 5,275 9,440 18,015
2800 - 540 845 2,225 3,480 5,815 - -
3850 - 510 980 1,610 2,995 5,365 9,585 18,245
4000 - 225 650 1,840 3,515 5,815 - -
5500 - 315 895 1,980 3,110 5,515 9,825 18,715
Przeciążeniowy moment krytyczny T2NOT Nm 2,3,4 16~5,500 2 razy T2N
Max. Moment przyspieszenia T2B Nm 2,3,4 16~5,500 1.5 razy T 2N
Moment bez obciążenia(2) Nm 2 16~55 1.3 2 3.1 6 13 16 20 -
3 64~385 - 1.4 2.4 4.6 7 8.5 10.5 13
4 400~5,500 - 0.2 0.3 0.6 0.9 1.2 1.8 2.5
Luz(3) arcmin 2,3,4 16~5,500 ≤ 2
Sztywność na skręcanie Nm/arcmin 2 16~55 27 56 112 389 642 1,275 2,500 -
3 64~385 - 56 112 389 642 1,275 2,500 5,100
4 400~5,500 - 45 85 310 535 1,050 1,700 2,700
Nominalna prędkość wejściowa n1N rpm 2 16~55 3,000 2,800 2,700 2,200 2,100 2,000 1,600 -
3 64~385 - 3,000 2,800 2,700 2,200 2,100 2,100 2,000
4 400~5,500 - 5,500 4,600 4,600 4,000 3,700 3,700 3,400
Max. Prędkość wejściowa n1B rpm 2 16~55 6,000 6,000 4,500 4,500 4,000 3,000 2,500 -
3 64~385 - 6,000 6,000 4,500 4,500 4,000 4,000 3,000
4 400~5,500 - 7,000 7,000 7,000 6,000 5,500 5,500 5,000
Max.obciążenie osiowe F2a(4) N 2,3,4 16~5,500 2,220 4,070 8,530 17,000 26,900 39,200 101,500 143,700
Max.moment gnący M (4) Nm 2,3,4 16~5,500 280 480 1,310 3,530 5,920 9,230 29,100 63,300
Temperatura pracy º C 1,2,3 4~400 -10º C~ 90º C
Poziom ochrony   1,2,3 4~400 IP65
Smarowanie   1,2,3 4~400 Synthetic lubrication grease
Pozycja zamocowania   1,2,3 4~400 All directions
Hałas(2) dB(A) 2,3,4 16~5,500 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 72 ≤ 74 ≤ 76
Sprawność % 2 16~55 ≥ 94%
3 64~385 ≥ 92%
4 400~5,500 ≥ 90%

(1) Przełożenie (i =Nin / Nout ).

(2) Wartości dB mierzone są przy przełożeniu 55 (2-stopniowej), 385 (3-stopniowej) lub 5,500 (4-stopniowej), bez obciążenia przy 3000 obr/min.

lub przy nominalnej prędkości wejściowej przy większych rozmiarach.

Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być 3 - 5 dB wyższy

(3) Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N

(4) Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min.

(5) Nie zaleca się pracy ciągłej

 

Seria APK; 2-stopniowa, przełożenie i = 16~55:

 

Wymiary APCK 090 APCK 110 APCK 140 APCK 200 APCK 255 APCK 285 APCK 355
D1  36 46 60 80 90 120 120
D3  63 80 100 160 180 200 250
D4 h7 90 110 140 200 255 285 355
D5 109 135 168 233 280 310 385
D6 - - - - M12 M12 M16
D7 120 147 180 249.5 302 332 415
D8 5.5 5.5 6.6 9 13.5 13.5 17.5
D9 94 116 163 210 210 255 300
L2 32.5 31.5 40.5 52.5 68.5 77.5 82.5
L3 9.5 9.5 10 11 16 19 22.5
L4 7 8 10 12 18 20 45
L5 13 17 25 31 31 36 43
L6 90.5 114 147.5 175 191.5 249.5 290
L7 53 68.3 89 115 115 131 165
L8 176 213.8 277 342.5 375 458 537.5
L9 114.5 129 173.5 228 228 265.5 294.5
U w stopniach 22.5 22.5 15 15 11.25 11.25 15
W 16 16 24 24 32 32 24

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

Seria APK; 3-stopniowa, przełożenie i = 64~385:

 

Wymiary APCK 110 APCK 140 APCK 200 APCK 255 APCK 285 APCK 355 APCK 450
D1 46 60 80 90 120 120 132
D3  80 100 160 180 200 250 315
D4 h7 110 140 200 255 285 355 450
D5 135 168 233 280 310 385 490
D6 - - - M12 M12 M16 M16
D7 147 180 249.5 302 332 415 530
D8 5.5 6.6 9 13.5 13.5 17.5 22
D9 94 116 163 210 210 210 255
L2 31.5 40.5 52.5 68.5 77.5 82.5 87.5
L3 9.5 10 11 16 19 22.5 22.5
L4 8 10 12 18 20 45 60
L5 13 17 25 31 31 31 36
L6 132 164 216.5 254.5 300 332 447.5
L7 53 68.3 89 115 115 115 131
L8 216.5 272.8 358 438 492.5 529.5 666
L9 114.5 129 173.5 228 228 228 265.5
U w stopniach 22.5 15 15 11.25 11.25 15 15
W 16 24 24 32 32 24 24

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

Seria APK; 3-stopniowa, przełożenie i = 400~5,500:

 

Wymiary APCK 110 APCK 140 APCK 200 APCK 255 APCK 285 APCK 355 APCK 450
D1 46 60 80 90 120 120 132
D3 80 100 160 180 200 250 315
D4 h7 110 140 200 255 285 355 450
D5 135 168 233 280 310 385 490
D6 - - - M12 M12 M16 M16
D7 147 180 249.5 302 332 415 530
D8 5.5 6.6 9 13.5 13.5 17.5 22
D9 94 116 163 210 210 210 255
L2 31.5 40.5 52.5 68.5 77.5 82.5 87.5
L3 9.5 10 11 16 19 22.5 22.5
L4 8 10 12 18 20 45 60
L5 13 17 25 31 31 31 36
L6 132 164 216.5 254.5 300 332 447.5
L7 53 68.3 89 115 115 115 131
L8 216.5 272.8 358 438 492.5 529.5 666
L9 114.5 129 173.5 228 228 228 265.5
U w stopniach 22.5 15 15 11.25 11.25 15 15
W 16 24 24 32 32 24 24

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

Pliki do pobrania

Katalog serii APCK
Instrukcja montażu
DesignTool

DesignTool

Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .

37 lat doświadczenia
35 oddziałów na świecie
ponad 20700 zadowolonych klientów