O smarowaniu słów kilka

Smarowanie kół i listew zębatych jest gwarancją ich bezawaryjnej pracy i długiej żywotności.

W układach przeniesienia napędu, gdzie współpracują ze sobą co najmniej dwie metalowe części wymagane jest odpowiednie smarowanie. Ma ono na celu przede wszystkim zabezpieczenie części przed korozją , zamortyzowanie uderzeń metal-metal podczas dynamicznych zmian kierunku pracy  oraz zmniejszenie ich zużycia w wyniku tarcia, a co za tym idzie przedłużenie ich żywotności . Przykładem takiego układu jest połączenie zębnik – listwa zębata. Ich odpowiednie smarowanie pozwala na ich długotrwałą i bezawaryjną pracę . Musi ono jednak zostać odpowiednio przeprowadzone . Środka smarnego nie może być ani zbyt mało, ani zbyt dużo. W nowoczesnych maszynach CNC stosuje się zazwyczaj tzw. Automatyczne Systemy Smarowania , które połączone są  ze sterownikiem. Sterownik w odpowiednich interwałach czasowych podaje sygnał do sytemu smarowania , kiedy ten ma podać odpowiednią dawkę środka smarnego. W przypadku kół i listew zębatych ilość podawanego smaru zależy od modułu zęba oraz prędkości liniowej z jaką porusza się koło zębate względem listwy zębatej. Zależność tę przedstawia poniższy wykres.

Na wykresie łatwo można zauważyć , że dla listwy z modułem M=2 przy prędkości przejazdu równej aż 5 m/s wymagane jest tylko około 0,23 cm3 smaru na 24 godziny pracy. Jak widać już taka wartość środka smarnego zapewnia poprawną pracę układ zębnik – listwa zębata.

Apex Dynamics Polska oferuje swoim klientom listwy zębate i zębniki , razem z kompletnym rozwiązaniem  w postaci Automatycznego Systemu Smarowania . W skład systemu wchodzi pompa smarowania , rozdzielacze , przewody , łączniki oraz koło zębate wykonane z Poliuretanu za pomocą którego rozprowadzany jest środek smarny w postaci cienkiej warstwy.

Przykładowa architektura układu smarowania przedstawiona została poniżej.

37 lat doświadczenia
35 oddziałów na świecie
ponad 20700 zadowolonych klientów